Zakladné informácie

Centrum voľného času bolo do siete škôl a školských zariadení zaradené od 1.januára 2011. Svoju činnosti však začalo na základe vydania  Zriaďovacej listiny Obecným úradom Hvozdnica, od 13.6.2011.

Predmetom jeho činnosti je výchovno – vzdelávacia, záujmová a rekreačná činnosť detí a mládeže vo voľnom čase. Pre deti a mládež sa snažíme vytvoriť záujmové útvary v oblasti  jazykov, kultúry, športu,prírodných a spoločenských vied.

Svoju činnosti prezentujeme aj na verejnosti, ako je organizovanie  rôznych kultúrnych podujatí,  súťaž futbalistov, výstavy a zábavno súťažné podujatia nielen pre členov CVČ, ale aj nečlenov.

Centrum na Facebook-u