DETI DEŤOM A RODIČOM

Vážení rodičia

Centrum voľného času v spolupráci s OÚ Hvozdnica  a TJ Hvozdnica  Vás srdečne pozýva na kultúrno-športovo-súťažné podujatie: DETI DEŤOM A RODIČOM, ktoré sme pripravili pre deti, mládež a rodičov z príležitosti dňa detí a ukončenia krúžkovej činnosti. Podujatie sa uskutoční dňa 11. 06. 2016 od 9,00 hod. na ihrisku TJ Hvozdnica. Deti sa budú prezentovať svojou činnosťou v jednotlivých krúžkoch, a taktiež sa môžu zúčastniť súťaží podľa vekovej kategórie (rôzna obtiažnosť). Pripravená je aj súťaž v kategórii manželské páry. Členom krúžku budú odovzdané diplomy a vysvedčenia. Pre súťažiacich sú pripravené ceny a občerstvenie. O 18,00 hod. bude sv. omša pre všetkých zúčastnených.