STRETNUTIE S MIKULÁŠOM 4.12.2016!

Centrum voľného času Hvozdnica v spolupráci s Obecným úradom Hvozdnica pozývajú deti, mládež  aj dospelých  na

STRETNUTIE S MIKULÁŠOM

Kedy: 4.12.2016 o 15:00 hod

Kde:   Kultúrny dom Hvozdnica

Program:  Detský spevácky zbor – CVČ

Divadielko: Očervenej čiapočke  z východu

Spoločná pesnička detí pre Mikuláša

Rozdávanie balíčkov

Balíčky si môžete nahlásiť v CVČ  do 30.11.2016