Popoludnie s hasičmi 15.6.2019

Centrum voľného času Hvozdnica a Obecný úrad Hvozdnica
pozývajú všetky deti aj dospelých
na
„Popoludnie s hasičmi“

Tešiť sa môžete na ukážku hasičskej techniky a činnosti jednotky Hasičského a záchranného zboru Žilina.

Deti si môžu vyskúšať disciplíny hasičského športu v spolupráci s DHZ Štiavnik a DHZ Kolárovice.

Tí najodvážnejší sa môžu previesť na hasičskom aute.

Stretneme sa 15.6.2019 16:00 hod. na školskom dvore vo Hvozdnici.